hm. Lewandowski odszedł na wieczną wartę

3 maj

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmieci hm. Stanisława Lewandowskiego.

Historia zielonogórskiego harcerstwa to piękne karty służby zuchów, harcerzy i instruktorów, którym zawsze przewodzi komendant hufca. W latach 1970—72 był nim hm. Stanisław Lewandowski.

Zawsze wierny ideałom harcerskim, strażnik metody harcerskiej, urodzony kwatermistrz. Związany ze Szczepem Harcerskim przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Całą późniejszą służbę oddał bazie obozowej szczepu w Wysokiej k/Nowogrodu Bobrzańskiego.

CZUWAJ DRUHU STASZKU!

****

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 9.20 w środę, 5. maja 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym (nowym) w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej.