Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej

Zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP”, wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa się do końca września.