Wniosek o wydanie książeczki instruktorskiej

Książeczka instruktorska to najważniejszy dokument instruktora ZHP. Uprawnia do bycia opiekunem – wychowawcą na obozach, koloniach i zimowiskach.

Zawarte dane będą służyły Hufcowi Zielona Góra ZHP do stworzenia kartoteki instruktorskiej oraz wprowadzenia danych do systemu Ewidencja ZHP.

Po założeniu książeczki będziemy się kontaktować w osobnej wiadomości w sprawie jej odbioru.