Formularz zatwierdzania formy wyjazdowej

    HTML5 Icon

    Pamiętaj o dokładnym wypełnieniu pól i załączeniu wszystkich dokumentów - prawidłowe wysłanie formularza lub braki w wymaganych polach zostaną wyświetlone w komunikacie, który wyświetli się pod przyciskiem Wyślij po jego naciśnięciu.

    Załączane dokumenty (za wyjątkiem planu finansowego (.xlsx), druku zaliczki (.xlsx) i decyzji DSCZ .doc) powinny być zapisane w formacie PDF. Dzięki temu uchronimy się przed uszkodzeniem dokumentu podczas uruchamiania go na innym urządzeniu.
    * - pola wymagane