Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu Zielona Góra

24 lut

22 lutego odbyła się gra miejska z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w której udział wzięło 150 harcerek i harcerzy z naszego hufca. Głównym przesłaniem wydarzenia było szerzenie idei braterstwa, przyjaźni i tolerancji. Uczestnicy gry zostali podzieleni na zespoły i musieli wykazać się umiejętnością pracy w grupie.

Zadaniem zuchów i harcerzy było zdobycie skrzynek geocachingowych pochowanych na terenie Zielonej Góry. Harcerze starsi i wędrownicy natomiast podjęli się zakładania nowych skrytek. W nowopowstałych skrzynkach harcerze umieszczali informacje na temat Dnia Myśli Braterskiej, cytaty odnoszące się do tolerancji, równości i braterstwa oraz ciekawostki na temat Unii Europejskiej i skautów z innych krajów.

Wydarzenie zakończyło się uroczystym apelem, odczytaniem rozkazu Komendantki Hufca oraz wręczeniem nagród.