Chwała bohaterom!

1 wrz

1 września to dzień, w którym dzieci i młodzież zaczynają rok szkolny, pakują plecaki i szykują się do nauki. Jest to także dzień, w którym 77 lat temu rozpoczął się największy konflikt w historii ludzkości. 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 wybuchły pierwsze bomby na Westerplatte zaczynając II Wojnę Światową.

Jak co roku harcerze z naszego hufca wzięli udział w uroczystościach miejskich, które rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Zielonogórskie obchody kontynuowano na placu Bohaterów Westerplatte, gdzie odbył się montaż słowno-muzyczny przygotowany przez I Liceum Ogólnokształcące, apel pamięci oraz salwa honorowa. Uroczystości zakończone zostały wspólnym kręgiem harcerzy z ZHP i ZHR.

Pamiętajmy o ofiarach i bohaterach wojny, o ludziach, którzy walczyli o lepsze jutro dla nas. Cześć ich pamięci!