Zawieszenie działań harcerskich do 31.03.2020 r.

11 mar

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca.

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu Zielona Góra

24 lut

22 lutego odbyła się gra miejska z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w której udział wzięło 150 harcerek i harcerzy z naszego hufca. Głównym przesłaniem wydarzenia było szerzenie idei braterstwa, przyjaźni i tolerancji. Uczestnicy gry zostali podzieleni na zespoły i musieli wykazać się umiejętnością pracy w grupie.

Zadaniem zuchów i harcerzy było zdobycie skrzynek geocachingowych pochowanych na terenie Zielonej Góry. Harcerze starsi i wędrownicy natomiast podjęli się zakładania nowych skrytek. W nowopowstałych skrzynkach harcerze umieszczali informacje na temat Dnia Myśli Braterskiej, cytaty odnoszące się do tolerancji, równości i braterstwa oraz ciekawostki na temat Unii Europejskiej i skautów z innych krajów.

Wydarzenie zakończyło się uroczystym apelem, odczytaniem rozkazu Komendantki Hufca oraz wręczeniem nagród.

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielona Góra ZHP

16 lut

Zgodnie z podjętą Uchwałą 1/02/2020 Komendy Hufca Zielona Góra ZHP, na dzień 15 marca 2020 r. (niedziela) na godz. 17:00 został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Hufca. Celem zjazdu jest przyjęcie Strategii Hufca Zielona Góra ZHP na lata 2020-2022.

Rozkaz L.3/2020 zwołujący Zjazd wraz listą osób z czynnym prawem wyborczym można pobrać poniżej.

KH_L3_202016.02.2020, zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca.