60. rocznica Wydarzeń Zielonogórskich

30 maj

Dziś pierwszy raz od dłuższego czasu wzięliśmy udział w uroczystościach miejskich. Podczas obchodów 60. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich służbę pełnili pełnoletni wędrownicy
i instruktorzy z naszego hufca oraz Zielonogórskiego Obwodu ZHR.

Zaopatrzeni w środki bezpieczeństwa i przestrzegając wszelkich obostrzeń dbaliśmy,
aby wydarzenie odbyło się w bezpiecznych warunkach. Pilnowaliśmy, aby nikt nie zakłócał porządku obchodów, pełniliśmy wartę honorową, rozdawaliśmy maseczki, a także wspieraliśmy sędziwych uczestników Wydarzeń Zielonogórskich w poruszaniu się.
Byliśmy wszędzie! Jesteśmy i działamy, choć do tej pory w ukryciu. To nasz wielki powrót!