2020

KH_L7_202004.04.2020, wyjątek z rozkazu Kuratora Sądowego L. 4/2020, informacje o uchwałach KH, mianowania, pochwały.
KH_L6_202010.03.2020, zmiany w KSI, rozwiązanie zespołu programowego, zwolnienia komendantów HAZ, pochwała.
KH_L5_202024.02.2020, zmiany na funkcji drużynowej 8 ŚDH „Horyzont”, otwarcie okresu próbnego 5pGZ „Leśne Wilczki.
KH_L4_202022.02.2020, Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej.
KH_L3_202016.02.2020, zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca.
KH_L2_202022.01.2020, otwarcie próby PWD – Elżbieta Michalska.
KH_L1_202007.01.2020, wyjątek z rozkazu Kuratora Sądowego L. 12/2019, mianowanie komendantów HAZ, zaliczenie służby instruktorskiej, pochwały.