11 listopada w Zielonej Górze

11 lis

Dziś razem z władzami gminy, kombatantami, mieszkańcami miasta i harcerzami z bratniej organizacji braliśmy udział w uroczystościach z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po Mszy Świętej przemaszerowaliśmy na Plac Bohaterów, wysłuchać przemówień gości, obejrzeć piękny montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów I LO oraz wziąć udział w apelu pamięci. Uroczyste spotkanie zakończyliśmy bratnim kręgiem, a niektórzy z nas udziałem w grze fabularno – patriotycznej.

W tym samym czasie komendant hufca – pwd. Bartłomiej Walkowski – brał udział w Biegu Niepodległości w Goleniowie na dystansie 10 km, biorąc również tym samym udział w HarcBiegu organizowanym przez Hufiec ZHP Pruszków.


Joanna Gołucka